Çelik Mekanik ve Statik Projeler Arasındaki Farklar Nelerdir

Mimari projeler alanında birçok farklı uygulamadan bahsedilebilir. Bunlardan çelik, mekanik ve statik projeler en yaygın kullanılan çeşitlerdendir.   Her bir uygulama kendine has özellikler taşımakla beraber bazı farklılıklar görmek mümkündür.  Çok fazla teknik bilgiye girmeden bu projeler arasındaki farklara bakılması mümkündür. Ancak öncelikle genel özelliklerin değerlendirilmesi gerekir.

Çelik Projeler Hakkında

Çelik projelerde kolaylık sağlanması bakımından akslar tanımlanmaktadır.    Mimari aşamada belirlenen bu akslarda yapı bileşenleri ayarlanması esnasında yeni bir ön boyut verilmektedir. Mühendisler, bu şekilde düzenlemeyi daha ekonomik bir yapı hazırlamak için oluşturmaktadır.  Bir döşeme sistemi üzerinden örnek verilirse profilin H mi yoksa mı olacağına karar verilir. Bu konuda iyi bir karar verilmesi beraberinde maliyet azalmalarını da beraberinde getirecektir. Ön aşama sonrasında diğer yük ve şartnamelerin de belirlendiği elemanlar şekillenecektir. Bu şekilde bir hesaplama yapılarak statik hesap dosyası hazırlanmış olur.  Yani sistem elemanları üzerindeki etkiler değerlendirilir ve yapı bileşenleri doğrultusunda dosya hazırlığı yapılır. Bir önceki adımlara geri dönmek gerekirse bu durumda bazı görevlerin otomatik şekilde üstlenildiği de fark edilecektir. Hazırlıkları detaylı şekilde inceleyen tasarım mühendisi de binanın daha ekonomik şekilde olması için değişikliğe gidebilir. Nerelerde çelik proje yapılır sorusuna gelinirse;

  • Çelik köprü
  • Çelik platform
  • Çelik çatı
  • Çelik baca
  • Çelik merdiven
  • Çelik silo projeleri buna örnek gösterilebilir

Statik Proje Hakkında

Dengeye ve sabit durmaya ilişkin bir kavramı ifade eden statik projelerde öne çıkan hareketsizlik halidir. Mühendislik ve yapı alanlarındaki karşılığına bakılırsa da statik proje kavramı bir yapının sabitlenmesi, inşaat, mühendislik açısından durağan bir oluşumda olmasıdır.  Yani basit bir mantıkla bir bina inşaat edildiğinde uzun süre orada kalması hedeflenir. Yani binalar özellikle hareketli şekilde üretilmiyorsa sabit duruyor demektir. Bu zaten binanın kendi özelliğinde olan bir şeydir ve yapısal olarak da zorunlu bir durumdur.  Statik projelerin hazırlanmasını statikçi olarak isimlendirilen ve matematik, fizik ve geometri gibi 3 boyutlu düşünme konusunda uzmanlaşan inşaat mühendisleri hazırlamaktadır. Proje hazırlanmadan önce belli başlı bütün olasılıkların incelenmesi söz konusudur. En yaygın bilinen statik projeler piramitlerdir. Tabi bu noktada neyin bir yapıyı statik hale getirdiği de önemli bir konudur.  Bu noktada iskelet devreye girer. Statik projenin en önemli parçalarından biri iskelettir. Bu iskeletin hazırlanması derin bir hesap gerektirir.  Yani hangi bölümün ne kadar ağırlık kaldırabileceği, kolon ve kiriş yerlerinin iyi hesaplanması, malzeme ve parçaların nerede bağlanacağı ve taşıma bölme elemanlarının konumu gibi detaylar önem kazanır.

Statik Projelerin Çelik Projelerden Farkı

Statik projelerde bir yapının iskeletinin temeli oluşturulur. Ancak diğer çelik projelerde profile odaklanılır. Yani daha çok bir bölümle ilgili bir projenin hazırlanması, malzeme özelliğinin öne çıkması söz konusudur.

Mekanik Tesisat Proje ve Diğerlerinden Farkı Nedir?

Mekanik tesisat bütün mekanik hizmetlerdeki alt yapı özelliklerinin ifadesidir. Bir alanda uygulama olması için öncelikle tesisat projelerinin çizimi gereklidir. Mekanik tesisat projesinin içinde

  • Sıhhi tesisat,
  • Yangın spring sistemi
  • Isıtma ve soğutma sistemleri
  • Havalandırma gibi sistemler yer alır.

Mekanik tesisat projesi eğer olmazsa işler zor yürüyecektir. Bunun dışında diğer projelere göre ayrı alanda bir proje olduğu da fark edilebilir. Statik proje sabit bir projedir. Mekanik proje belirli bir bölüme gönderme yapar. Çelik de yine profillerle ilgilidir.

Çelik, mekanik ve statik projeler hakkında daha fazla bilgi için Sigma Mühendislik firmasını ziyaret edebilirsiniz.