Yapı Denetim Firmaları Nedir ve Ne Hizmet Verirler?

İnşa edilen binaların sağlamlığı ve güvenliği için yapı denetim firmaları faaliyet göstermektedir. Yeni yapılan inşaatların belirli standartlara uygun olması, güvenlik önlemlerinin alınması, depreme dayanıklı ve sağlam olması gibi hususlarda gerekli kriterleri yapı denetim firmaları denetlemektedir.

Yapı Denetim Neden Gereklidir?

Ülkemizin içinde bulunduğu kentsel dönüşüm süreci, yapı denetimin önemini daha iyi vurgulamaktadır. Eskiden yapılan inşaatların pek çoğu müteahhitlerin inisiyatifi ile denetime tabi olmadan yapılmıştır. Bu yüzden de depreme karşı dayanıksızdılar. Ayrıca asbest gibi riskler de mevcuttur. İşte bu durum yapı denetim sektörüne duyulan ihtiyacı açığa çıkarmıştır.

Denetim sayesinde depreme, sele, erozyona ve hatta zamana daha dayanıklı yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Yapı denetimin önemi 99 yılında yaşanan büyük Marmara depremi ile daha iyi açığa çıkmıştır. O depremden sonra yapılara yapı denetim zorunluluğu getirilmiştir.

Yapı Denetim Firmaları Ne İş Yapıyor?

Yapı denetim firmalarının işi inşaatlara ilişkin projelerin çizilmesi ile başlar. Projedeki hususların denetimi ile başlayan süreç, inşaat tamamlanana kadar devam eder. Bu yüzden inşaat yapmak isteyen herkes, bir yapı denetim firması ile anlaşarak işe başlar. Çünkü proje onaylanmadan inşaata başlamak mümkün değildir.

Projeyi inceleyen uzmanlar eksiklikler ya da yapılması gereken değişiklikler hakkında danışmanlık yaparlar. Projenin en doğru şekilde hayata geçmesi için çalışırlar. Proje faaliyete geçtiği zaman, yapı denetim firmasının işi artık sahada devam eder. Projeye aykırı hususlar, tesisattaki uygunluk gibi hususlarda denetim yaparlar. Denetimle belirledikleri hususları da tutanağa bağlarlar.

İnşaat tamamlandıktan sonra ruhsat alınmadan önce yapı denetim uzmanları detaylı bir inceleme yaparlar. Yapıların çatı durumu, elektrik su doğalgaz tesisatları, zemin, yangın merdiveni, otopark ve akla gelen daha pek çok husus baştan gözden geçirilir.

Yapı Denetim Firmalarının Faaliyet Alanı

Yapı denetim firmaları binaların inşaatına başlamadan önce proje aşamasından başlayarak, binaların ruhsatı alınana kadar tüm süreçte belirli periyotlar halinde denetim yaparlar. Bu denetimlerde görevli olanlar ise mesleğinde belirli tecrübe sahibi  mühendis ve mimarlardan oluşur.

Deprem kuşağında olan ülkemizde yapı denetim sektörü oldukça önemlidir. Aksi takdirde depremler kadar sağlam olmayan yapılaşma nedeniyle de afetler yaşanması söz konusudur. denetim şirketleri bu anlamda büyük rol oynarlar.

Denetim firmaları denetim yaparken objektif olarak belirlenen kriterlere göre hareket ederler. Böylece inisiyatif söz konusu değildir. denetim şirketinin olur verdiği yapıda oluşan hasarlardan aynı zamanda şirket de sorumludur. Çünkü denetim yükümlülüğünü yerine getirmemiş demektir. Bu yüzden denetim şirketleri işini yaparken objektif davranmak zorundadır.

Yapıda Eksiklikler Varsa

Yapı denetim şirketleri tarafından yapılar belirli aralıklarla denetlenir. Denetlenen yapılarda eksiklik olmaması halinde olur verilerek inşaatın devamı sağlanır. Ancak eksiklik veya yanlışlık tespit edilmişse derhal inşaatın durdurulması istenir. Bu eksiklikler giderilmeden de inşaata devam edilmez. Eksiklik giderildikten sonra yapı denetim uzmanları tekrar gelerek denetim yapar. Olur verirlerse inşaat devam eder. Uzmanlardan olur almayan yapı, uygun hale getirilene kadar inşaata devam edemez.

Yapı denetim firmaları inşaatın her safhasında denetim yükümlülüğünü yerine getirerek sağlam, dayanıklı ve yönetmeliğe uygun yapılar yapılmasında aktif rol oynarlar.

 

İlgili Kaynaklar

Yapı Denetim Hizmet Bedeli ve Fiyatları